KAPELY

Naše hudební škola se snaží nabídnout vám hudební vzdělávání šité na míru vašim představám a potřebám. Nabízíme úvodní konzultaci, na které si v klidu popovídáme a společně vymyslíme, co by bylo pro vás přínosné. Můžete u nás absolvovat kurz:

Děti

pro děti 7 až 14 let

V tomto kurzu učíme zároveň víc studentů (ve věku 7 až 15 let), kteří se učí hrát spolu za citlivého vedení našeho lektora. Připravují se na závěrečný školní koncert, učí se naslouchat druhým a reagovat na jejich hru. Snažíme se vybírat skladby různorodé, aby si studenti mohli zkusit hrát různě zaměřenou  hudbu. Reflektujeme jejich přání a hudební vkus.

Některé kapely jsou laděné více profesionálně, u jiných je důraz spíše na muzikoterapeutický přínos (hudba nám dělá dobře). Kapely vedou zkušení kapelníci s praxí s veřejným vystupováním, skládáním hudby a aranžováním, proto dokáží připravit materiál na společné hraní šitý na míru konkrétním hráčům.

V kapele se potkávají hráči s odpovídajícím stupněm pokročilosti. Kurz trvá zpravidla rok, ale je možné si domluvit i pokračování, pokud to zhodnotíte jako přínosné, nebo absolvovat nový kurz ještě jednou, ovšem s novými spoluhráči.

KAPELY