GDPR

Informace o nakládání s osobními údaji uživatelů.

I. Provozovatel webových stránek: Vydavatelství Hrajme spolu s.r.o.  IČ: 08153175, adresou: Pod vlastním krovem 1725/7, Praha 8 (dále jen „Správce“).

II. Uživatel (dále jen „Subjekt“), který z formuláře na stránce KONTAKT nebo při registraci do odběru ZPRAVODAJE odesílá své osobní údaje, bere na vědomí, že zatržením boxu s textem „Souhlasím se zpracováním  osobních údajů“ a odesláním vyplněného formuláře, jsou údaje odeslány na email Správce. Tímto krokem uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Budou zpracovány tyto osobní údaje:
• emailová adresa odesílatele

2. Účel odeslání osobních údajů:
Údaje slouží pro zpětnou reakci a k zasílání zpravodaje školy.

3. Doba uložení osobních údajů je:
5 let od udělení souhlasu.

4. Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným třetím osobám.

5. Osobní údaje jsou potřebné pro zaslání zpětné reakce Správce. Pokud Subjekt své osobní údaje neposkytne, Správce nemůže nabídku realizovat. Chce-li subjekt kontaktovat správce bez odeslání osobních údajů, přímo, může využít emailové adresy nebo telefonního čísla ve stránce KONTAKT

Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů informuje, že máte právo:

• vzít souhlas kdykoliv zpět
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje ukládáme
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
• vyžádat si u nás aktualizaci nebo opravu vašich údajů
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
• aby osobní údaje byly zpracovány na základě vašeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek

Subjekt potvrzuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že údaje uvedené ve formuláři jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Pokud máte další dotazy ohledně GDPR, neváhejte se na nás obrátit.